هزینه ها

هزینه نصب محصولات سانترا (به غیر از سینک سانترا)رایگان می باشد

هزینه ایاب و ذهاب در موارد ذیل رایگان می باشد

  • ایاب و ذهاب خدمــــــــات تعمیـــــــر و کارشـــــــناســــــــــــی تا 2 ماه بعــــــــد از نصـــــــــب
  • ایاب و ذهاب حضور مجدد تکنسین مجاز سانترا سرویس به دلیل کسری یا نقض فنی در هنگام نصب

 

هزینه ایاب و ذهاب در موارد ذیل از مشتری دریافت می گردد

  • حضور مجـــــدد نماینده خدمات سانتراسرویس  برای نصــــب به دلیـــــــــل مشـــــــکلات از جانب مشــــــــتری جهت عــــــــــــــــــدم رعایت نکات در نصب
  • ایاب و ذهاب در تعمیرات در مدت زمان دو ماه بعد از نصب به دلیل مشکلات به وجود آمده به دلیل عدم استفاده صحیح از محصول
  • ایاب و ذهاب برای تعمیرات

هزینه لوازم مصرفی و سایر خدمات (لوله کشی، سیم کشی، سوراخکاری) با توافق مشتری قبل از انجام کار می باشد

مدت زمان ارائه خدمات حداکثر 24 ساعت کاری بعد از ثبت اطلاعات مشتری در خدمات مرکزی سانترا سرویس

نکته: در مواردی که ارائه خدمت نیاز به قطعه باشد مدت زمان حداکثر 72 ساعت خواهد بود

 

مدت زمان ضمانت محصولات سانترا

مــــدت زمـان پشـــــتیبانی از محصولات سانترا  10 سال می باشد

اعــــــــتبار ضـــــــمانت فـــــرسانترا از تاریخ نصب 18 ماه می باشد

اعـــتبار ضمانت اجــــاق گازسانترا از تاریخ نصب 24 ماه می باشد

اعـــــتبار ضـــــمانت هــــــودسانترا از تاریخ نصب 24 ماه می باشد

اعتبار ضمانت سینک شیشه ای سانترا از تاریخ خریـد یکســــــال می باشــــــد

اعتبار ضمانت سینک استیل سانترا از تاریخ خرید یکســــــال می باشد

اعتبار ضمانت قطعات تعویض شده از تاریـــــــخ تعویض 6 ماه می باشـــــــــــد

 

شرایط ضمانت محصولات سانترا

محصولاتی شامل گارانتی می باشد که توسط خدمات مرکزی سانتراسرویس  نصب و راه اندازی شده باشد.
1. ضمانت محصولات ٬شامل تعویض دستگاه نمی باشد و فقط تعویض قطعه و رفع عیب در مدت ضمانت را شامل می شود.
2. تعویض محصول ٬شامل محصولاتی است که غیر قابل تعمیر بوده و یا محصولاتی که پس از ارسال گزارش کارشناسی توسط خدمات مرکزی تایید گردد.
3. ضمانت محصولات ٬خسارات ناشی از سوانح طبیعی و نوسانات برق و استفاده نادرست و سهل انگاری را شامل نمی شود.
4. ضمانت محصول ٬شامل لوازم فنی بوده (لوازم فنی لوازمی می باشد که نبودشان در کار عادی دستگاه اختلال ایجاد کند)

ولوازم جانبی و ظاهری دستگاه را در بر نخواهد گرفت.

لطفا از باز کردن درب محصولات سانترا جدا خود داری فرمائید. در غیر اینصورت شرکت در قبال آسیب احتمالی و یا کسری قطعات هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.

تماس با خدمات پس از فروش